Wethouder Harold Bouman van Eemsmond wordt burgemeester Noordoostpolder

EMMELOORD

Harald Bouman wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Noordoostpolder.

Bouman is 47 jaar, getrouwd en heeft twee jonge kinderen. Hij is sinds 2010 wethouder in de gemeente Eemsmond.

Onder meer op basis van een enquête onder de inwoners is in mei een profielschets opgemaakt. Van de 21 sollicitanten is Bouman door de vertrouwenscommissie geselecteerd als kandidaat die het best voldoet aan deze profielschets.

Voordat hij in 2010 wethouder werd was de heer Bouman vier jaar fractievoorzitter en van 2004 tot 2010 senior adviseur bij BAN personeelsdiensten. Daarvoor bekleedde hij diverse managementfuncties. 'De heer Bouman is een gedegen bestuurder,’ meent de vertrouwenscommissie. ‘en heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur. Een man die kan verbinden, met een groot rechtvaardigheidsgevoel en hart voor mensen. Hoewel hij nog geen werkervaring heeft als burgemeester, is het de overtuiging van de vertrouwenscommissie dat hij op korte termijn in deze rol kan groeien', aldus een woordvoerder. 'De heer Bouman is een rustige, humorvolle, evenwichtige persoonlijkheid, nuchter en no-nonsense. Uit de gesprekken kwam hij naar voren als iemand die zeer gemotiveerd is voor het burgemeesterschap in Noordoostpolder. Hij beschikt over een goed netwerk, onder meer op het gebied van mobiliteit. Hij kan (inter-)nationaal een goede ambassadeur en aanjager zijn. Dit maakt dat de gemeenteraad toekomst met hem ziet als voortrekker en verbinder voor Noordoostpolder.'

Met de voordracht van Harald Bouman door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt overgegaan. Het streven is om de nieuwe burgemeester medio december 2018 te installeren.