Mondharmonicaclub DINDUA stopt ermee

SPIJK

Na een lange periode van 67 jaar heeft het bestuur van De Christelijke Mondharmonica Vereniging DINDUA besloten een einde te moeten maken aan het voortbestaan van de vereniging.

De vereniging werd op 19 september 1951 opgericht in Spijk en was sinds september 2014 gevestigd in Delfzijl. De naam staat voor: Door Inspanning Nuttig Door Uitspanning Aangenaam. Naast de wekelijkse repetitieavonden werd er veel opgetreden in diverse verzorgings- en verpleeghuizen. Ook werden er jaarlijks Bingo-muziekavonden en donateursavonden georganiseerd.

Hoge leeftijd, gepaard gaande met veel gezondheidsproblemen en het verlies van leden door overlijden waren de aanleiding voor het bestuur om er nu mee te stoppen. „Het is voor iedereen erg jammer dat een dergelijke vereniging ophoudt te bestaan, gezien het plezier en het enthousiasme die we telkens weer ondervonden bij zowel het publiek als de leden zelf,” vertelt Adolf Mollema van DINDUA. „Een ander probleem is het vinden van nieuwe bestuursleden en de aanwas van nieuwe vooral jeugdige leden. Dat wij al die jaren zoveel mensen blij hebben mogen maken met onze muziek was in de eerste plaats te danken aan de inzet van de leden. Daarnaast zijn wij altijd gesteund door een groot aantal donateurs en sponsors. Ook de medewerking van heel veel medewerkers in de verzorgings- en verpleeghuizen in de regio maakten het mogelijk om te zijn wie wij waren. Langs deze weg willen wij dan ook iedereen hartelijk bedanken voor de medewerking en trouw aan onze vereniging.

Vanaf donderdag 27 september zijn alle activiteiten stopgezet en de definitieve einddatum is vastgesteld op 31”december 2018.