Eerste begroting Het Hogeland nog beleidsluw

Uithuizen - Het was een heel karwei om de begrotingen van vier gemeenten en Werkplein Ability om te smeden tot één begroting van de gemeente Het Hogeland. Dat het is gelukt vonden alle fracties een compliment waard.

Veel nieuw beleid staat er nog niet in; de begroting bouwt voort op de kadernota die vorig jaar in de raadsklankbordgroep is besproken. Een paar zaken springen er uit: het college maakt zich sterk voor een dorpenbudget en reserveert geld voor een ondernemersfonds.

OZB

Dat laatste heeft er mee te maken dat de OZB (Onroerende Zaakbelasting) voor niet-woningen hoger uitpakt dan men oorspronkelijk van plan was. Zou, zoals bij de OZB voor woningen, gekozen zijn voor het gemiddelde van de oude gemeenten, dan was dat een fiscaal cadeautje geweest voor de grote bedrijven in de Eemshaven. Dat wilde het college niet. Daarom is, in tegenstelling tot wat in de kadernota stond, gekozen voor het tarief dat de voormalige gemeente Eemsmond hanteerde.

Daardoor krijgen de veelal kleine bedrijven in Bedum, De Marne en Winsum een fors hogere OZB- aanslag. Om de pijn te verzachten wil het college drie jaar lang een compensatieregeling invoeren. Toch was er weinig begrip voor de hogere OZB voor niet-woningen.

Vergelijkbaar

Paul Steenman (GroenLinks) vond dit “niet de manier om draagvlak te krijgen voor de nieuwe gemeente.” Hij vroeg of het college wil nadenken over andere mogelijkheden om grote bedrijven meer te laten bijdragen aan onze gemeente. Peter Ritzema (CDA) stelde dat ook agrariërs moeten kunnen profiteren van de ondernemersfondsen en Stefan van Keijzerswaard (VVD) noemde de kortstondige compensatieregeling “een sigaar uit eigen doos.”

Wethouder Eltjo Dijkhuis verdedigde het voorstel door er op te wijzen dat het OZB-tarief voor niet-woningen heel goed vergelijkbaar is met buurgemeenten. Bovendien komen de extra opbrengsten niet terecht bij de algemene middelen, maar zullen ze worden ingezet voor het dorpenbudget en het ondernemersfonds.

Rode jehova’s

Sandra Herkströter (SP) gebruikte haar eerste termijn om een aantal vooroordelen over de SP uit de lucht te halen. “Wij zijn niet die rode Jehova’s.” Over de begroting was ze “deels kritisch, maar wel opbouwend.” Bernd de Jong (ChristenUnie) vroeg of het college bereid is om een verbod in te voeren voor ballonnen. Jan Willem Nanninga (PvdA) pleitte voor een combinatiefunctionaris kunst en cultuur, naast de combinatiefunctionaris sport. Je moet volgens hem niet “heel veel dingen half willen, maar ons richten op specifieke zaken. Wij moeten durven kiezen.”

Het is de bedoeling dat de begroting 2019 wordt vastgesteld in de volgende raadsvergadering van 27 maart. Van Keijzerswaard kondigde alvast aan dat de VVD-fractie dan waarschijnlijk met één of meer amendementen komt.

Lammert Zuiderveld