Voorlichtingsavond Niet Aangeboren Hersenletsel

Winsum - Een ongeluk, een beroerte, een ziekte of een andere oorzaak. Door Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) staat uw leven en dat van uw omgeving ineens op de kop.

NAH verandert uw leven compleet en heeft een grote impact, of je nu zelf hersenletsel hebt of als mantelzorger betrokken bent. Donderdag 11 april verzorgt het Steunpunt Mantelzorg Hogeland een voorlichtingsavond ‘Niet Aangeboren Hersenletsel’ in De Blauwe Schuit, Warfstraat 1 in Winsum. Inloop vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur.

Meer weten over Niet Aangeboren Hersenletsel en de gevolgen die dit kan hebben in het dagelijks leven en misschien hierover praten? Dat kan tijdens deze voorlichtingsavond van het Hersenletselcentrum Noord. De thema’s die besproken worden zijn onder andere de oorzaken van NAH, de gevolgen voor getroffene en zijn/haar omgeving en hoe om te gaan met de gevolgen Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond.

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. U kunt zich tot 10 april aanmelden. Voor inlichtingen en opgave kan contact op worden genomen met Monica Blom van het Steunpunt Mantelzorg Hogeland op 06 488 74 339 (bij geen gehoor 0595 745 090) of mail naar m.blom@mensenwerkhogeland.nl