Gezamenlijke reactie op besluit gaswinning Waddenzee

Lauwersoog - Het college heeft kennis genomen van het besluit van minister Wiebes dat er tot 2021 geen wijzigingen plaatsvinden in de gaswinning onder de Waddenzee.

Dit besluit ligt momenteel ter inzage. Het college had bezwaar ingediend tegen gaswinning bij Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Daarbij is advies ingewonnen bij de Waddenvereniging. Die vereniging vindt aanpassing van het niveau van de gaswinning noodzakelijk in verband met de toenemende zeespiegelstijging. Het college wil in samenwerking met de gemeenten Schiermonnikoog, Noord East Fryslân, de provincie Groningen en de Waddenvereniging een reactie voorbereiden op de stellingname van de minister. Hierbij wordt de gemeenteraad actief betrokken.