Passie-concert in Adorp

Adorp - De Culturele Commissie Adorp houdt zondagmiddag 14 april een passie-concert in de kerk van Adorp, aanvang 15.00 uur.

Tijdens dit concert zal de Matthäus-Passion van Heinrich Schütz ten gehore worden gebracht. Dit passie-concert zal worden uitgevoerd door het CantateConsort onder leiding van Jelte Hulzebos, Han Warmelink als evangelist enRein de Vries vertolkt de Christuspartij. De toegang is 12,50 inclusief tekstboekje en een consumptie voorafgaand aan de uitvoering. Reserveren kan via kwerrod@gmail.com.

Het programma staat in het teken van de passiemuziek van Heinrich Schütz, waarbij de “Historia des Leidens und Sterbens unseres Herrn und Heilande Jesu Christi nach dem Evangelisten Matthäus” zal worden uitgevoerd. In deze Matthäus-passion, die rond 1666 in Dresden tot stand kwam, beperkte de componist zich tot een letterlijke weergave van de hoofdstukken 26 en 27 van het evangelie van Matthäus, zonder enige toevoeging van koralen of aria’s. De solistische recitatieven worden slechts afgewisseld met meerstemmige koorgedeelten, waarin de hogepriesters en Schriftgeleerden, de discipelen, het volk etc. aan het woord komen. De enige vrijheid die Schütz zich heeft veroorloofd, is de toevoeging van een Introïtus en een slotdeel. De sobere toonzetting en Schütz’ gave om een woord tot klinken te brengen, maken de Matthäus-passion tot een bijzonder werk in de geschiedenis van de muziek.