Groninger Bodem Beweging biedt stemadvies met gaslabel

NOORD-GRONINGEN -Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft, als grootste belangenbehartigervereniging van dupeerden van gaswinning in Groningen, de verkiezingsprogramma’s van alle partijen die meedoen aan de Groningse Statenverkiezing geanalyseerd. De uitkomsten zijn in een gaslabel weergegeven.

In het gaslabel zie je in één oogopslag hoe de deelnemende partijen scoren op het vlak van gaswinning en gevolgen daarvan.

De GBB beoordeelde de verkiezingsprogramma’s van alle partijen die meedoen aan de Statenverkiezingen. ‘Dit vinden wij belangrijk omdat de gaswinning en de gevolgen daarvan zo’n overheersend onderwerp zijn in Groningen,’ legt de partij uit. ‘En ook omdat wij inzichtelijk willen maken welke partijen de gasproblematiek meenemen in hun partijprogramma. Er is alleen gekeken naar wat de partijen schrijven over gaswinning, schadeafhandeling en versterking. We hebben de verkiezingsprogramma’s opgevraagd en doorgeplozen. Van partijen die hun programma’s niet deelden, raadpleegden we hun website. De standpunten vergeleken we met de standpunten van de GBB. Door het toepassen van een puntentelling ontstond er een rangschikking.’