Informatieavond SamenLoop voor Hoop Winsum 2020

WINSUM - Door heel Nederland zijn al meer dan 200 SamenLopen georganiseerd: 24-uurswandelestafettes voor KWF Kankerbestrijding waarbij het leven wordt gevierd en overledenen herdacht. Winsum komt in 2020 ook voor een SamenLoop in aanmerking.

In dat kader is voetbalvereniging VV Winsum benaderd. De club levert graag een bijdrage door haar faciliteiten beschikbaar te stellen maar kan dit niet alleen organiseren. Daarom is KWF hard op zoek naar vrijwilligers. Heeft u interesse in een rol als commissielid van de SamenLoop Winsum? Op dinsdag 19 maart om 19.30 uur is er een informatieavond op Sportpark VV Winsum.

De deelnemers aan een SamenLoop halen geld op voor kankeronderzoek. Maar meer nog zetten ze met hun inspanning (ex-)kankerpatiënten in het zonnetje. Teams wandelen 24 uur lang in estafetteverband om hun solidariteit met patiënten te tonen en het leven te vieren. Lokale survivors (mensen die ooit in hun leven de diagnose kanker kregen) nemen een centrale plaats in. Een belangrijk onderdeel van het evenement is de Kaarsenceremonie. Als de duisternis invalt, branden deelnemers en toeschouwers kaarsen om hun persoonlijke herinneringen levend te houden.

Voor meer vragen of aanmelding kan men contact opnemen met Jan Puthaar via 06-31 63 15 05, JPuthaar@kwf.nl. Meer informatie is te vinden op: Samenloopvoorhoop.nl.