Heiploeg mag fors uitbreiden

ZOUTKAMP - De gemeenteraad van Het Hogeland gaat akkoord met een forse uitbreiding van garnalenverwerkingsbedrijf Heiploeg in Zoutkamp. Heiploeg wil de productiecapaciteit uitbreiden van 30.000 tot 50.000 ton per jaar. Om de uitbreiding mogelijk te maken moest het bestemmingsplan worden aangepast.

De uitbreiding zal ongeveer 60 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren. Mädi Cleerdin (PvdA) stelde dat het Heiploeg zou sieren als ze ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst zouden nemen. Ook is de PvdA-fractie ‘nog niet gerust op het voorkomen van geluidsoverlast’. De fractie van GemeenteBelangen was, bij monde van Erwin Venema. blij met het voorstel. Hij informeerde of er met Heiploeg over gesproken is om de 60 arbeidsplaatsen zoveel mogelijk uit de eigen regio te halen. CDA-er Rudmer Veenwijk merkte op dat er een tekort aan woningen in Zoutkamp is. „Ik denk dat we het daar eens over moeten hebben.” Hij stelde voor om met betrekking tot de geluidsoverlast de vinger aan de pols te houden.

Wethouder Eltjo Bulthuis zegde toe dat het geluidsoverlastverhaal ‘een stevig vervolg’ krijgt. Er is goed naar gekeken met de omgeving. „Wij gaan aandacht besteden aan het vestigingsbeleid in de gemeente. Natuurlijk is het van belang dat de werkgelegenheid hier landt.” Woningen bouwen is, stelde de wethouder, „een zaak die veel meer tijd kost.”

Lammert Zuiderveld