Groen licht voor natuurbegraafplaats Wierum

WIERUM - De gemeenteraad van Het Hogeland heeft geen bedenkingen tegen de aanleg van een natuurbegraafplaats en een beperkte uitbreiding van de gewone begraafplaats aan de Paddepoelsterweg in Wierum.

De plannen van Het Groninger Landschap voorzien ook in het realiseren van 30 parkeerplaatsen. In september 2018 heeft de raad van de voormalige gemeente Winsum al een ontwerpverklaring aangenomen. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen, zodat de verklaring nu definitief kan worden.

De raad vond het ‘een prima initiatief’. Harry Woltjer (ChristenUnie) wilde weten of bij drukbezochte begrafenissen 30 parkeerplaatsen voldoende is. Gerke Kersaan (GemeenteBelangen) stelde dat een van de omwonenden bereid is om in zo’n geval tijdelijk extra parkeerruimte te regelen. Jaap Heres (PvdA) vroeg wie de aanleg van de parkeerplaatsen betaalt, Is dat de gemeente of Het Groninger Landschap?

Wethouder Eltjo Dijkhuis kon melden dat de parkeerplaatsen worden aangelegd op kosten van Het Groninger Landschap. „Het is een heel positieve ontwikkeling over een heel bijzonder onderwerp.”

Lammert Zuiderveld