Besluit bezwaren tegen verkeersmaatregelen in Adorp

Adorp - In het kader van de herinrichting van de N361 heeft de provincie besloten de aansluiting van de Molenweg Noord op de N361 in Adorp op te heffen.

Hiermee wil de provincie de verkeersveiligheid op de N361 vergroten en de leefbaarheid en de woonkwaliteit in het dorp verbeteren. Om de verkeersveiligheid vanaf de zijde van de Molenweg te waarborgen, heeft het college van B&W besloten een aantal verkeersborden en palen aan de Molenweg te plaatsen. Een groot aantal inwoners van Adorp heeft tegen dat besluit bezwaar gemaakt. Veel bezwaren zijn niet-ontvankelijk verklaard omdat de bezwaarmakers als ‘niet- belanghebbend’ zijn aangemerkt. Andere bezwaren werden ongegrond verklaard. Het college volgt hiermee de adviezen van de bezwarencommissie.