CDA Hogeland zegt ondersteuning Duurzaam Bedum toe

Bedum - CDA-wethouder Kristel Rutgers van gemeente Het Hogeland werd donderdag officieel lid van Energiecoöperatie Duurzaam Bedum.

Tijdens een overleg tussen de Bedumer energiecoöperatie, CDA Het Hogeland en CDA-kandidaat voor het Europees Parlement Karsten Klein, vroeg Duurzaam Bedum om meer ondersteuning vanuit de overheid. Het CDA zegde toe hier werk van te gaan maken.

Aan inzet en betrokkenheid ligt het niet, zo maken de initiatiefnemers van Energiecoöperatie Duurzaam Bedum meermalen duidelijk tijdens een bijeenkomst met CDA Het Hogeland en CDA-kandidaat voor het Europees Parlement Karsten Klein uit Den Haag. De vrijwillige bestuurders van Bedums eigen energiecoöperatie, Bedumers Gert-Jan Hageman, Egbert Ludwig en Douwe Feddema , maken zich al een aantal jaren hard voor het verduurzamen van hun dorp en doen er alles aan om Duurzaam Bedum tot een succes te maken. Alles in eigen tijd en uit eigen zak.

Een dagtaak haast, waar ze graag in zouden worden gefaciliteerd en ondersteund door de overheid, die een initiatief als Duurzaam Bedum toch zou moeten toejuichen. Maar elke gang naar gemeente en provincie leidt tot nu toe tot weinig. Egbert Ludwig: “Provincie en gemeente verwijzen steeds naar elkaar en als puntje bij paaltje komt gebeurt er veel te weinig”.

CDA-raadslid Kor Berghuis begrijpt de frustratie binnen Duurzaam Bedum, maar blijft benadrukken dat de gemeente eerst goed beleid moet vaststellen, voor vervolgstappen, zoals het eventueel plaatsen van windmolens, kunnen worden genomen. En goed beleid maken duurt nu eenmaal lang. Te lang, vindt Duurzaam Bedum. Beleidsflexibiliteit en lef tonen, dat zou een oplossing zijn. “De overheid heeft het aldoor over klimaatdoelstellingen en we hebben al zoveel gesprekken gevoerd, maar uiteindelijk blijven het gespreksclubjes”, zegt Gert-Jan Hageman. “Iedereen is enthousiast over wat wij doen, maar wij missen de echte ondersteuning vanuit de gemeente.”

Karsten Klein is CDA-kandidaat voor het Europees Parlement en vanuit Den Haag over voor een tour door Groningen met als thema energietransitie. Hij beaamt dat ondersteuning vanuit de overheid voor initiatieven als Duurzaam Bedum van het grootste belang is. Klein stelt voor een link te leggen tussen het Nationaal Plan Groningen en initiatieven als Duurzaam Bedum en de ondersteuning hiervan door het GrEK (Groninger Energie Koepel). Het geld dat voor dit plan beschikbaar is, is immers onder andere bedoeld voor de energietransitie en duurzaamheid.

CDA-fractievoorzitter Peter Ritzema is net als zijn collega’s heel enthousiast over de plannen van Duurzaam Bedum. Hij zegt te gaan onderzoeken hoe de gemeente de energiecoöperatie zo goed mogelijk kan ondersteunen. Duurzaam Bedum is blij met deze toezegging en natuurlijk met kersvers lid, wethouder Kristel Rutgers. Gert-Jan Hageman: “We hopen van harte dat nu snel spijkers met koppen geslagen worden, zodat ons doel, een klimaatneutraal Bedum, daadwerkelijk dichterbij komt”.