Welkoop wil gratis moestuinen aanleggen bij scholen in Winsum

Winsum - Welkoop Winsum komt met een royaal gebaar richting alle scholen in Winsum om kosteloos moestuinen aan te leggen en ook de aanplanting gratis aan te bieden. Welkoop ondersteunt op deze wijze de werkgroep Natuur- en Milieu Educatie (NME) Winsum.

De werkgroep Natuur – en Milieu Educatie van de Stichting Winsum Zuidoost is al geruime tijd bezig met de voorbereiding om voor alle scholen een aantrekkelijk natuur- en milieu programma samen te stellen in de natuurgebieden met allerlei doe-opdrachten, praktijkproeven en natuurwaarnemingen. Deze natuureducatie gaat 8 april van start.

NME komt richting de scholen met 7 programma’s over het leven in de sloot en plas, bomen en struiken, het bodemleven, insecten en bijen, weide- en watervogels, fruitboomgaarden en een programma over moestuinen met 2 complete sets aan tuingereedschappen voor de scholen. Winsum beschikt over een aantal natuurgebieden die zich uitstekend lenen voor natuureducatie en die heel dicht bij de scholen liggen. De moestuinen kunnen bij de scholen worden aangelegd. De scholen kunnen dan een set tuingereedschappen van NME Winsum kosteloos lenen. Deze set is onlangs met korting aangeschaft bij Welkoop Winsum dat ook als sponsor optreedt van NME Winsum.

Het NME programma wordt mogelijk gemaakt door het Loket Leefbaarheid Groningen en de Wierdastichting wat betreft investeringen in materiaal en leermiddelen. De exploitatie van het NME wordt voor 50 procent gesubsidieerd door de gemeente Hogeland en 50 procent wordt door de scholen zelf opgebracht. Meer informatie is te vinden op www.natuureducatie-winsum.nl