Algemene oranjevereniging Baflo blikt terug en kijkt vooruit

Baflo - De Algemene Oranjevereniging Baflo houdt woensdag 13 maart om 20.00 uur haar jaarlijkse ledenvergadering in dorpshuis ‘Agricola’ in Baflo.

De agenda bevat veel standaardpunten, zoals het vaststellen van de jaarverslagen van de secretaris en penningmeester, verslag van de kascommissie, het vaststellen van de begroting en bestuursverkiezingen. De periodiek aftredende bestuursleden Petra Ellerkamp-Ritzema en Nico Werkman stellen zich voor een nieuwe bestuursperiode beschikbaar.

Daarnaast komt de evaluatie van de in 2018 georganiseerde activiteiten aan de orde. Het bestuur presenteert in de vergadering ook het conceptprogramma voor de komende Koningsdag 27 april en de Dodenherdenking 4 mei. Hierop wordt van de leden instemming gevraagd.

Uiteraard is er in de jaarvergadering gelegenheid ideeën in te brengen over de invulling van het programma. Op Bevrijdingsdag worden er dit jaar geen activiteiten in Baflo georganiseerd. Dat gebeurt eens in de 5 jaar en staat voor 2020 weer in de planning.