Belastingservice Vrienden voor Elkaar

WINSUM - De stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum (voorheen Arme Kant), FNV Belastingservice, Mensenwerk Hogeland en Biblionet Groningen hebben besloten om gezamenlijk de belastingservice te houden in maart in april.

Vóór 1 mei 2019 moet de belastingaangifte over 2018 ingediend worden. Mensen met een laag inkomen (tot 120% van het bijstandsniveau) en woonachtig in de gemeente Het Hogeland worden gratis geholpen met de aangifte Inkomstenbelasting 2018, de Toeslagen en eeneventueel verzoek om kwijtschelding Gemeentelijke Heffingen en Waterschapslasten.

Op afspraak (aanmelding) doet Mensenwerk Hogeland dit in 4 bibliotheken: Bedum, Leens, Winsum en Uithuizen en de Stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum in de Poort (Vrijgemaakte Kerk) in Winsum.

In de bibliotheken is het op 5 woensdagochtenden (steeds twee bibliothekenen van 6 maaart tot en met 17 april) van 09.00 tot 11.15 uur en in De Poort op maandag 15 april van 13.30 tot ongeveer 17.15 uur.

Men kan zich opgeven bij Henk Wolters telefoon 06-23 67 24 64 of e-mail henkwolters@kpnmail.nl, onder vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.