Wereldgebedsdag

Ulrum - Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw en honderdduizenden mensen voelen zich – in de 183 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag – door gebed verenigd en bemoedigd.

Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie. Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden gelezen.

Vrijdag 1 maart wordt onder meer de viering gehouden in het ‘Ontmoetingscentrum’ in Ulrum, aanvang 9.30 uur ’s morgens. Het thema is “Welkom, God nodigt je uit!”. Een boekje met de orde van dienst kost € 0,65. De collecte is bestemd voor een 3-tal projecten in Slovenië.