Proeftuin Bedum voor de bijenapp

Bedum - Er is dinsdag 5 maart om 10 uur een eerste bijeenkomst in ‘de Meenschaar’ om met geïnteresseerden na te denken over de vraag hoe ook ‘Bedum’ kan bijdragen aan een bij-vriendelijke omgeving.

Belang van bijen

Het gaat niet goed met de bijen, terwijl ze o zo belangrijk zijn. Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75% van de voedingsgewassen. Bijen zorgen ervoor dat mensen kunnen genieten van fruit, groenten en honing. „Door middel van de ontwikkeling van een interactieve app willen we de bij- vriendelijkheid van agrariërs, particulieren en overheden in Groningen vergroten”, aldus de initiatiefnemers. „De app geeft handvaten om meer bij-vriendelijk te kunnen handelen, afgestemd op de eigen situatie. Het doel is het verbeteren van de leefomgeving voor de wilde bij, de honingbij en de vlinders.”

Initiatief

In Groningen heeft de ANOG (Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen) het initiatief genomen tot het maken van de app en tot het ontwikkelen van projecten in afzonderlijke dorpen en gemeenten. Met het bedrijf GEON wordt gewerkt aan het bouwen van de app. Deze app richt zich op het delen van goede initiatieven, die er voor bijen worden genomen. Door burgers en door boeren, in de eigen tuin, het eigen landbouwbedrijf en in de buurt. Aan de Bijen-app wordt hard gewerkt. De komende maanden komt het eerste prototype.

Project in Bedum

In meerdere plaatsen en ook in Bedum en Onderdendam wordt gestart met een ‘proeftuin’. Een ‘proeftuin’ is binnen dit project een dorp waarin aan de slag gegaan wordt met bijen-vriendelijke maatregelen. Dit met boeren en burgers, eerst in aparte sessies om daarna de verbinding te zoeken. Zij benoemen samen welke maatregelen er in het dorp genomen kunnen worden. „Deze info gaan we in de bijen-app opnemen als suggesties. Later gaan we de bijen-app in deze dorpen uittesten. Een eerste ‘proeftuin’ is van start gegaan in Nieuwolda.”

Aanpak

Er is geen vast stramien om deze ‘proeftuinen’ te organiseren, maar de volgende aanpak voor de dorpen wordt geadviseerd. „We willen dit doen met dorpsbewoners en vanuit dorpsbewoners. Hun ideeën staan centraal. Als een dorp iets wil met het openbaar groen, dan moet er vanaf het begin contact zijn met de gemeente en terreinbeheerders. Wanneer de wens er is om een groter terrein bijenvriendelijk in te richten kan Landschapsbeheer Groningen hierin meewerken. De ANOG ondersteunt de lokale projecten.

Startbijeenkomst

Voor een eerste bijeenkomst van de ‘proeftuin Bedum’ zijn meerdere vertegenwoordigers uitgenodigd, onder andere van Landschapsbeheer Groningen, van Staatsbosbeheer en van de gemeente Het Hogeland. Jan Wevers en Harry Hoving zijn de ‘trekkers’ van de aanpak in Bedum. De trekker van het gehele project is namens de ANOG/Trudy van Wijk. Zowel Trudy van Wijk als Jan Willem Kok, voorzitter van de ANOG, zullen aanwezig zijn om de geïnteresseerden nader te informeren over dit project. Voorts zijn een tweetal plaatselijke imkers, een bioloog, een vertegenwoordiger van ’s Heeren Loo Opmaat en een bewoner uit Onderdendam uitgenodigd. „Wij zouden het ook erg op prijs stellen dat een aantal dorpsbewoners uit Bedum zich zou willen aansluiten om mee te denken over bij-vriendelijke maatregelen in Bedum.”