Wereldgebedsdag in Bedum

Bedum - De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag is zondag 3 maart om 19.00 uur in de RK-kerk in Bedum

Deze viering is voorbereid door vrouwen uit Slovenië. Het thema voor de viering is: “Welkom, God nodigt je uit!” Om de gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse doelen in Slovenië ingezameld, zoals onder andere een (blijf van mijn lijf)huis voor moeders en het ASPI-centrum: een nieuw centrum voor jongeren met het Asperger syndroom en autistische jongeren.

Op www.wereldgebedsdag.nl en op de Facebook-pagina Wereldgebedsdag Nederland vindt men meer informatie over het werk van het Nederlands Comité Wereldgebedsdag.

Om zoveel mogelijk geld naar bovenstaande doelen over te kunnen maken kosten de liturgieën voor de viering 0,65.