Alzheimer Café Bedum

Bedum - Het Alzheimer Café Bedum is 11 maart in “Alegunda Ilberi” aan de professor Boermastraat 2 in Bedum van 19.30 tot 21.30 uur.

Geheugenproblematiek heeft gevolgen op allerlei vlakken. Er kan onzekerheid over het eigen functioneren ontstaan en familie maakt zich vaak zorgen. Tegelijkertijd is het behoud van eigen regie belangrijk. De thuiszorg kan ondersteuning bieden op het gebied van wassen, medicatiegebruik enzovoort, Daarnaast kan de thuiszorg ondersteuning bieden bij geheugenproblematiek door een casemanager. Dit is een gespecialiseerde verpleegkundige op het gebied van geheugenproblematiek. Een casemanager komt regelmatig langs en bouwt zo een vertrouwensband met de mensen op en kan ze van advies voorzien. Deze ondersteuning wordt geboden vanuit de zorgverzekering en is voor iedereen toegankelijk.

Gastsprekers zijn Koos Pettinga, voorheen Casemanager bij de Hoven en Jellie de Roo, Casemanager dementie bij TSN thuiszorg. Er is alle ruimte om vragen te stellen.

Voor meer informatie of hebt u vervoer nodig, bel dan Mensenwerk Hogeland 0595-745090.