Rabobanken Noord-Groningen en Zuid en Oost Groningen onderzoeken mogelijkheid krachtenbundeling

Regio - De Rabobanken Noord-Groningen en Zuid en Oost Groningen onderzoeken de mogelijkheid tot krachtenbundeling

De directies en raden van commissarissen tekenden onlangs een intentieverklaring voor een onderzoek naar samenvoeging van beide banken. De definitieve besluitvorming vindt plaats door de ledenraad in april van dit jaar.

Bank in beweging

Harry Scholte, directievoorzitter Rabobank Zuid en Oost Groningen: ‘Om een coöperatieve bank te blijven die dicht bij de klanten staat en hen alle mogelijkheden biedt om te bankieren zoals zij dat willen, pasten we deze maand een aantal zaken aan. Begin februari zijn in de regio Groningen en Drenthe een groot aantal specifieke expertises van de lokale banken regionaal gebundeld. Deze specialistenteams ondersteunen alle banken in de kring met bijvoorbeeld vermogensmanagers, adviseurs grootzakelijke markt en HR-adviseurs. Om optimaal verbinding te houden met de regio bundelen Rabobank Noord-Groningen en Rabobank Zuid en Oost Groningen hun krachten.’

Lokale impact voor de regio behouden

Frans Musters, directievoorzitter Rabobank Noord-Groningen: ‘Op een aantal terreinen werkten we al een paar jaar samen. Het is dan ook een logische keuze dat deze twee banken samen verder gaan. Beide banken staan bekend om de betrokkenheid met haar lokale omgeving. Zo is Rabobank in Noord-Groningen volwaardig partner in het overleg rond de aardbevingsproblematiek en in Zuid en Oost Groningen spelen we een grote rol bij kennisontwikkeling van ondernemerschap. Het ondersteunen van het lokale verenigingsleven blijft hoog op de agenda staan. De samengevoegde bank is aanspreekbaar op een maatschappelijke rol van betekenis in de regio. Een vitale, leefbare en economisch groeiende omgeving is in het belang van iedereen.’

Leden nemen besluit

Harry Scholte: ‘Over de samenvoeging van de banken vindt nu overleg plaats met de ledenraden. Als zij in april instemmen met de samenvoeging start 1 juni 2019 de nieuwe organisatie. Uitgangspunt blijft een professionele bancaire dienstverlening. Onze klanten, particulier en zakelijk, doen hun dagelijkse bankzaken vrijwel altijd online. Voor de specifieke dienstverlening, met name persoonlijke advies, bieden we robuuste lokale teams met slagkracht voor de toekomst. Dichtbij, betrokken bij de lokale markt en de regionale maatschappelijke agenda.’