Subsidie voor dorpshuis Oudeschip

OUDESCHIP - Het college van B en W van de gemeente Het Hogeland heeft besloten het dorp Oudeschip een subsidie toe te kennen van € 16.000,-.

De dorpsbewoners kunnen met dit geld, afkomstig uit het stimuleringsbudget Maatschappelijke initiatieven WLP, hun dorpsvisie ontwikkelen. Het dorp heeft plannen voor het overnemen van het dorpshuis en het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan ervoor.

Daarnaast wordt er een gebiedsagenda gemaakt.