Uitbreiding kippenschuur in Zuidwolde

ZUIDWOLDE - De gemeente Het Hogeland is in principe bereid planologische medewerking te verlenen aan de uitbreiding van een kippenschuur aan Boterdiep Oz 3 in Zuidwolde. De oppervlakte van de schuur wordt vergroot en de dieren krijgen een buitenverblijf.

Het aantal kuikens blijft overigens gelijk (60.000). Omwonenden en andere belangstellenden kunnen kennis nemen van de plannen tijdens een inloopbijeenkomst opeen nader te bepalen datum. Daarna volgen de officiële procedures voor de benodigde bestemmingsplanwijziging en de omgevingsvergunning.