Uitbreiding Heiploeg mogelijk gemaakt

ZOUTKAMP - Het college van Het Hogeland stelt de gemeenteraad voor een bestemmingsplan vast te stellen dat uitbreiding van het garnalen verwerkende bedrijf Heiploeg uit Zoutkamp mogelijk maakt.

Heiploeg wil de productiecapaciteit uitbreiden. Het college vindt het belangrijk dat het bedrijf uitbreidingsmogelijkheden krijgt. Heiploeg is een belangrijke werkgever in Zoutkamp en daarmee ook belangrijk voor Het Hogeland.

Na de vaststelling van het bestemmingsplan door de raad kan in het voorjaar van 2019 de procedure voor benodigde omgevingsvergunning worden afgerond.

Heiploeg past de uitbreiding landschappelijk in en heeft hiervoor landschapsarchitect Libau ingeschakeld. Dit was een voorwaarde van de gemeente voor wijziging van het bestemmingsplan