Dagbesteding als vervolgonderwijs leerlingen in kwetsbare positie

NOORD-GRONINGEN -De gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Het Hogeland willen leerlingen en ex-leerlingen van het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs de mogelijkheid van dagbesteding aanbieden als een vervolgopleiding.

Dat gebeurt als betaald werk niet (direct) haalbaar is. Hiermee willen de gemeenten jongeren die een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben extra persoonlijke ontwikkeling bieden met mogelijk een toekomst naar (beschut) werk. In eerste instantie gaat het om een proefproject van een jaar. Volgend jaar wordt bekeken of de nieuwe aanpak werkt.

Leerlingen en ex-leerlingen van het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal onderwijs hebben drie mogelijkheden. Ze gaan een vervolgopleiding doen, ze gaan aan het werk of ze krijgen dagbesteding. Voor de laatste mogelijkheid hebben de gemeentebesturen in samenwerking met scholen een uitvoeringsplan vastgesteld. Dit is een aanvulling op de in 2015 ontwikkelde 'Route Arbeid'. Deze route is opgesteld voor leerlingen tot 27 jaar die geen startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2.

Momenteel komen per jaar ongeveer 20 jongeren in de regio voor de roue via dagbesteding in aanmerking. Al tijdens hun schooltijd werken gemeenten, onderwijs en jongeren met hun ouders gezamenlijk toe naar plaatsing op een passende plek. Hiermee wordt voorkomen dat jongeren tussen wal en schip raken en onzichtbaar zijn.

Gezocht wordt naar nieuwe initiatieven of aanvulling bij bestaande vormen van dagbesteding.