Plannen voor groot zonnepark in de Eemshaven

EEMSHAVEN - Whitehelm Capital, Groningen Seaports en Royal Vopak willen gaan investeren in een 27 MW zonnepark in de Eemshaven.

Het zonnepark wordt een van de grootste op dit moment in Nederland en komt op gelegen zijn op 19 hectare grond grenzend aan de Vopak Terminal Eemshaven. Dat land wordt momenteel al gehuurd door de terminal. De geproduceerde groene stroom zal beschikbaar worden gemaakt voor lokaal gebruik in Groningen, Vopak-terminals en de algemene elektriciteitsmarkt.

Op basis van de beschikbare energie-infrastructuur worden Groningen en met name de Eemshaven beschouwd als strategische locaties voor de productie en opslag van hernieuwbare energie in Nederland. Dit project geeft de drie partners de mogelijkheid om nieuwe energie-initiatieven in de Eemshaven te verkennen.

Groningen Seaports is zeer verheugd over deze groene uitbreiding van de bestaande Vopak Terminal.

„Dit park draagt bij aan de duurzaamheid van de haven en de reductie van CO2-emissies,”zegt directeur Cas König. „Voor ons is lokaal opgewekte groene stroom van eminent belang als locatie-eis voor zowel huidige als toekomstige bedrijfsactiviteiten. We zien steeds vaker dat het aanbieden van hernieuwbare energie bepaalt of een bedrijf onze havens als locatie kiest.”

Vopak denkt met dit project kennis en ervaring op te doen met elektriciteit als energiedrager. Er kunnen toepasingen worden onderzocht als als elektriciteitsopslag en conversie voor een later stadium in de Eemshaven.

De definitieve investeringsbeslissing, na ontvangst van relevante vergunningen en subsidies, is voorzien voor het najaar van 2019. Naar verwachting zal het Vopak-zonnepark operationeel zijn in 2020.