Kinderboekenhuis weer open

Winsum - Na een grootscheepse verandering is het KinderBoekenHuis weer geopend voor het publiek.

Ruim een maand lang bleven de deuren van het museum/annex bibliotheek aan het Kerkpad in Winsum dicht. Door ruimtegebrek en een enorme inbreng van mensen, die door onvoorziene omstandigheden afstand moesten doen van hun geliefde jeugdboeken, moest er worden ingegrepen. Een deel van de voorraad, boeken waar in de uitleen geen belangstelling voor is, gaat naar een opslagloods of worden te koop aangeboden op de maandelijkse boekenmarkt. De boeken, die in het KinderBoekenHuis blijven, werden overzichtelijker opgesteld, zodat belangstellenden gemakkelijker het gezochte exemplaar kunnen vinden.

De grote, bijzondere antiquarische afdeling op de bovenverdieping is nu eveneens vrij te bezoeken. Ongeveer duizend school- en zondagschoolboekjes kunnen nu gemakkelijk worden doorgebladerd doordat ze op ooghoogte staan. Vooral deze categorie raakt veel bezoekers, omdat het herinneringen aan hun jeugd oproept. Ook de pockets zijn weer in genade aangenomen. De verkoopafdeling is als enige dezelfde gebleven.

Deze maand doen ook de vaste evenementen weer hun intrede. Dat begint zaterdagmiddag 16 februari van 2 tot 3 uur, als juf Elsa gaat voorlezen. Een week later, zaterdag 23 februari, start om 12 uur de maandelijkse boekenmarkt, waar naast boeken ook oude schoolplaten zullen worden verkocht.