Motto De Tirrel: ‘Jij doet ertoe’

Winsum - De raad van Het Hogeland is woensdag 6 februari op werkbezoek geweest bij De Twaalf Hoven in Winsum. De gemeentelijke politici werden bijgepraat over de bouwplannen van De Tirrel en de visie die achter de planvorming zit.

De Tirrel is een samenwerkingsverband tussen De Hoven, twee basisscholen, De Piramiden en Tiggeldobbe, en de gemeente. De huidige gebouwen zijn aan vervanging toe en het leek de bestuurders van het verpleeghuis en de scholen een goed idee om samen een nieuw, multifunctioneel gebouw neer te zetten. Daar is niet alleen plaats voor het verpleeghuis en de scholen, maar ook voor anderen, zoals de buitenschoolse opvang, sportverenigingen, theater- of muziekgroepen en andere belanghebbenden.

Om te voorkomen dat De Tirrel een ‘gewoon’ bedrijfsverzamelgebouw wordt is er eerst een visie ontwikkeld. Het draait om ontmoeten, verbinden en verrijken. ‘Jij doet ertoe’ is het motto van het samenwerkingsverband. De directeur van basisschool Tiggeldobbe, Jaap Rosema, legde de visie uit aan de raadsleden. Bij het uitwerken van de plannen is steeds teruggegrepen op de visie.

Een belangrijke gedachte achter ideeën voor De Tirrel is dat je er de leefbaarheid mee kunt versterken. Marianne van den Broek, projectleider, vertelde de raadsleden dat het voor iedereen goed is dat voorzieningen in de buurt behouden blijven. “Dat heeft nu al effect op de aanmeldingen voor de scholen.”

De raadsleden wilden weten hoe voorkomen wordt dat de verschillende gebruikers van De Tirrel elkaar in de weg zitten of last van elkaar hebben. Daar wordt bij het inrichting rekening mee gehouden. Volgens mevrouw Van den Broek vinden mensen het over het algemeen leuk om reuring te zien. De heer Rosema vulde haar aan: “Hoe verder je in de ster komt, hoe privater het is. Het blijft wel gewoon een school.” Johanna Davids (fractieassistent SP) informeerde of de ambulances, die nu ook al regelmatig naar De Twaalf Hoven gaan, niet te confronterend voor de kinderen zijn. Marianne van den Broek stelde dat de ambulances aan de andere kant van het gebouw aankomen. Rosema nuanceerde het probleem: “Kinderen hebben daar minder moeite mee dan volwassenen.”

Het ontwerp voor De Tirrel is rond de zomer definitief. De bouw start in het najaar van 2020. Het is de bedoeling dat het gebouw in september 2022 in gebruik kan worden genomen.

Lammert Zuiderveld