Aardbevingsdebat Groninger Forum

Middelstum - Het Groninger Forum houdt op vrijdag 12 april een aardbevingsdebat in zalencentrum Vita Nova in Middelstum.

 Wat moet je als Groninger doen als je huis ten gevolge van de aardbevingen plots scheuren vertoont? Moet je je verenigen met lotgenoten en via de rechter het stopzetten van de gaswinning afdwingen? Dien je op persoonlijke rekening een schadeclaim in, hopend op betere tijden? Of kun je – ook met het oog op persoonlijke veiligheid – nu de schade nog enigszins meevalt beter je huis verkopen? En wat ligt er eigenlijk op het bord van de overheid? Nu het eerste stof is neergedaald, is het tijd voor een tussenbalans.

 Janine Abbring

Janine Abbring – zelf woonachtig in het aardbevingsgebied – zal in gesprek gaan met verontruste bewoners, hoogleraar Rechtswetenschap Jan Brouwer en Gronings Tweede Kamerlid Tjeerd van Dekken. Een vertegenwoordiger van Staatstoezicht op de Mijnen komt een toelichting geven op het rapport dat zij schreven over de aardbevingsgevoeligheid van het gebied en de consequenties voor de bewoners. Volgens Jan Brouwer is het mogelijk via de rechter een tijdelijke stopzetting van de gaswinning af te dwingen en kunnen lokale bestuurders strafrechtelijk worden vervolgd als er bij toekomstige bevingen slachtoffers vallen. Tjeerd van Dekken toonde zich in het verleden kritisch over de NAM, maar wat kunnen de bewoners van de regio nu van hem verwachten? De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Entree: Gratis. Reserveren is niet mogelijk, dus vol = vol.