Overleg N361 tussen gemeente en gedeputeerde

BEDUM - De BMW-gemeenten en gedeputeerde Marc Boumans hebben onlangs overleg gehad over de N361 en de ontsluiting van Noordwest-Groningen. CDA vroeg het college tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag of het klopt dat alle opties voor de ontsluiting van Noordwest-Groningen weer open liggen.

Op 27 februari van dit jaar stuurden de colleges van de gemeenten Bedum, de Marne en Winsum een brief aan het college van Gedeputeerde Staten, met het verzoek een tracévariant van de N361 ten noorden en oosten van Winsum via Bedum naar de stad te onderzoeken. Het CDA vraagt wanneer de provincie reactie gaat geven op deze brief. Volgens verantwoordelijk wethouder Henri Te Velde is dit nog niet bekend. Verder zegt hij dat het klopt dat op maandag 15 oktober een overleg is geweest waarin “de mogelijkheden voor een optimaal tracé zijn verkend”. De resultaten hiervan zijn na het overleg aan de Stuurgroep N361 gepresenteerd. De stuurgroep heeft vragen gesteld waarop de antwoorden nog moeten worden uitgewerkt. De provincie is verantwoordelijk voor alle communicatie over de N361, benadrukt Te Velde. Gemeentebelangen Bedum vindt het vervelend dat het college de raad niet heeft verteld over het overleg. Fractievoorzitster Annemarie Heite stond naar eigen zeggen met haar mond vol tanden toen bezorgde bewoners haar belden over de belangrijke bijeenkomst en zij nergens van wist. De raad van Winsum was volgens Heite wel op de hoogte gesteld door haar wethouder. Te Velde wijst als antwoord opnieuw op het feit dat de provincie alle communicatie rondom de N361 verzorgt en dat het een ambtelijk overleg op initiatief van de provincie was. Binnen enkele weken worden de resultaten van het overleg van 15 oktober besproken binnen de Stuurgroep N361.