Nieuwbouw Togtemaarschool hervat

BEDUM - Het werk aan de nieuwbouw voor de Togtemaarschool aan De Vlijt in Bedum is woensdag hervat. Het college van de gemeente Het Hogeland heeft daartoe besloten na nader ecologisch onderzoek in en om een te dempen sloot op de bouwlocatie.

De werkzaamheden werden onlangs door de gemeente stilgelegd omdat de provincie Groningen verzocht om nader onderzoek op de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en van krabbenscheer in de sloot. Die waterplant is essentieel voor de voortplanting van de groene glazenmaker; een beschermde libellensoort.

De gemeente Het Hogeland heeft daarop het bureau Eco Reest in de arm genomen. Na onderzoek door het bureau is gebleken dat de waterplant hoogstwaarschijnlijk niet in de sloot voorkomt. Tot dezelfde conclusie kwam de provincie Groningen in een eerder stadium ook al. Eco Reest heeft verder geen bedreigde plant- en diersoorten waargenomen.

Hoewel de voormalige gemeente Bedum op de locatie van de nieuwbouw ecologisch onderzoek heeft gedaan, is destijds eenzelfde onderzoek van de sloot achterwege gebleven. Dit had wel gemoeten.

Nu het werk aan het nieuwe schoolgebouw kan worden hervat, is de verwachting dat de school mogelijk nog dit jaar in gebruik kan worden genomen.

De openbare Togtemaarschool krijgt aardbevingsbestendige nieuwbouw. Die nieuwbouw is verder duurzaam en wordt ingericht op toekomstige onderwijskundige ontwikkelingen. Het huidige gebouw, op een andere locatie aan De Vlijt, wordt afgebroken. Over de invulling van die plek is de gemeente in overleg met de inwoners van Bedum.

De Togtemaarschool is de laatste van de vijf scholen in de voormalige gemeente Bedum die nieuwe of vernieuwde aardbevingsbestendige huisvesting krijgen.