Eerste amendement in raad Het Hogeland verworpen

UITHUIZEN - In de financiële verordening van de gemeente Het Hogeland worden op een aantal plaatsen bedragen genoemd. Harry Woltjer (ChristenUnie), Kor Berghuis (CDA) en Gerke Kersaan (Gemeentebelangen) stelden daar tijdens de raadsvergadering vragen over. Hadden die bedragen niet beter in de Kadernota kunnen staan?

Berghuis diende een amendement in om de bedragen te vervangen door een post onvoorzien. Wethouder Eltjo Dijkhuis legde uit dat de bedragen bedoeld zijn om „de raad een stukje comfort aan te geven, dat wij minimaal dat bedrag hiervoor reserveren”. Het gaat hier om een bovenliggend document. „Bij de Begroting heeft de raad alle mogelijkheden om iets met die bedragen te doen.”

Woltjer vroeg waarom er dan niet ‘minimaal’ in het stuk staat en de heer Berghuis bleef bij zijn standpunt: „In de verordening staat niet dat het een kan-bepaling is.” Kersaan gaf in een stemverklaring aan dat zijn fractie kan leven met het oorspronkelijke raadsvoorstel. „De wethouder heeft aangegeven dat het om een minimumbedrag gaat.” Jan Willem Nanninga (PvdA) meldde dat zijn fractie niet meegaat met het amendement.

Voor het amendement stemden de fracties van de ChristenUnie, het CDA en GroenLinks. Daarmee werd het amendement verworpen. Vervolgens werd de financiële verordening met algemene stemmen aangenomen.