Nieuw raadsleden Het Hogeland geïnstalleerd

UITHUIZEN - Tijdens de raadsvergadering van van de gemeente Het Hogeland zijn vier nieuwe raadsleden geïnstalleerd.

Dat was nodig omdat vier leden van de raad, te weten Eltjo Dijkhuis (GemeenteBelangen), Kristel Rutgers (CDA), Harmannus Blok (ChristenUnie) en Mariëtte de Visser (PvdA), tot wethouder zijn benoemd. De vrijgekomen raadszetels worden ingenomen door Mädi Cleerdin (PvdA), Jacob Cleveringa (GemeenteBelangen), Nannet Gijzen (ChristenUnie) en Jan van der Wal (CDA).Een commissie onder leiding van Attje Waal (VVD) onderzocht de geloofsbrieven. Die werden in goede orde bevonden, waarna mevrouw Cleerdin, de heer Cleveringa, mevrouw Gijzen en de heer Van der Wal de eed of de belofte aflegden en tot de raad konden worden toegelaten. Hiermee is de gemeenteraad van Het Hogeland weer op volle sterkte: 29 raadsleden.