Ludieke lancering website Zorgzame Dorpen Groningen

Onderdendam - Op het Groninger platteland zoeken steeds meer bewonersinitiatieven zelf een passend antwoord op de veranderingen in de zorg en het ‘langer zelfstandig thuis wonen’. En daarin gaat de provincie voorop.

De nog steeds in aantal groeiende zorgzame dorpen stellen ouderen en kwetsbare dorpsgenoten in staat om in eigen huis en dorp te blijven wonen in tijden van verdwijnende (zorg)voorzieningen. Van wekelijkse eetclubjes tot plannen om zelf als dorp nieuwe ‘zorg-hofjes’ van de grond te tillen. Dorpen die zelf het verzorgingstehuis overnemen, of zorgtelefooncirkels en vrijwilligersnetwerken organiseren waarin dorpsgenoten voor elkaar klaarstaan voor klusjes of de boodschappen.

Dorpsbewoners organiseren dit, met een zorgzaam hart - veur mekoar en mit mekoar - om de zorg en leefbaarheid in hun eigen dorp in stand te houden of te verbeteren.

In februari 2018 heeft een krachtenbundeling van zeventig zorgzame bewonersinitiatieven; een netwerk gevormd, zichzelf een naam gegeven en daarmee een herkenbaar gezicht gekregen: Zorgzame Dorpen Groningen. Dit netwerk deelt met elkaar wat dorpen organiseren en hoe ze dat doen. Ook maakt het netwerk de beweging zichtbaar en herkenbaar voor gemeenten en zorgaanbieders om verbinding om zo de samenwerking tussen de formele en informele zorg te bevorderen.

Ludieke lancering website Zorgzame Dorpen Groningen

Op Valentijnsdag 14 februari 2019 telt het netwerk ruim 120 zorgzame dorpen en zal de website van het netwerk www.zorgzamedorpengroningen.nl ludiek worden gelanceerd. Op deze dag zullen verspreid over de hele provincie, in ruim 100 Groninger dorpen, vlaggen gaan wapperen met daarop het logo van het netwerk, een zorgzaam hart. Groninger Dorpen ondersteunt zorgzame bewonersinitiatieven, faciliteert het netwerk en de website en organiseert deze bijeenkomst. Vanuit een aantal partijen uit de zorg, het bedrijfsleven en onderwijs is voor dit alles een budget gereserveerd. Hiermee willen deze organisaties laten zien hoe belangrijk ze zorgzame bewonersinitiatieven op het Groninger platteland vinden.

De officiële handeling zal op Valentijnsdag plaatsvinden, om 16.00 uur, in Dorpshuis Zijlvesterhoek in Onderdendam. Vanuit iedere Groningse gemeente zal zoveel mogelijk een zorgzame bewonersinitiatief hierbij aanwezig zijn, samen met een bestuurder van hun gemeente. Naast dorpen en gemeenten, zal gedeputeerde van de provincie Groningen, de heer Eelco Eikenaar aanwezig zijn en komen er vertegenwoordigers vanuit het Ministerie van VWS, de zorg, bedrijfsleven en onderwijs.