Leden cliëntenraad BetingeStaete en De Marne gezocht

DELFZIJL - De Zonnehuizen BetingeStaete in Delfzijl en De Marne in Leens zijn op zoek naar nieue leden van de cliëntenraad. De leden behartigen de belangen van de cliënten en overleggen met de leidinggevende over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening.

„Zoals alle zorgorganisaties stellen wij de eigen regie en de wensen van de cliënt centraal,” vertelt Nienke Ybema, Raad van Bestuur van Zonnehuisgroep Noord. „We willen meer de dialoog aangaan met cliënten en hun vertegenwoordigers, om zo tot een krachtig samenspel te komen. Dit doen wij vanuit de gedachte dat ieder mens van betekenis wil zijn en waarde wil toevoegen aan het leven van een ander. Ons motto is ‘Samen vanuit eigen kracht’ en dat brengen we graag in de praktijk, samen met de Centrale Cliëntenraad en Lokale Cliëntenraden. Het is belangrijk dat wij weten wat er bij cliënten leeft. Cliëntenraden kunnen meedenken, ideeën doorgeven, opbouwende kritiek geven maar ook vragen stellen. Met hun hulp kunnen we samen bouwen aan een kwalitatief goede en prettige leefomgeving.”

Jantje Koning, voorzitter lokale cliëntenraad Zonnehuis de Marne in Leens. „Veel mensen hebben geen stem, steeds meer cliënten komen pas in De Marne wonen als ze zware zorg krijgen. Niet iedereen kan zelf duidelijk maken wat de behoeften en verbeterpunten zijn. Daar doe ik het voor, ik voel mij verantwoordelijk voor hun welzijn.”

De Lokale Cliëntenraad is niet alleen een spreekbuis en luisterend oor voor alle cliënten, maar komt ook op voor hun rechten en behartigt hun gemeenschappelijke belangen. De raad bespreekt met iedereen die bij de zorg betrokken is hoe het gesteld is met de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening op locatie.

De Lokale Cliëntenraad praat met de cliënten over hun ervaringen, praat en overlegt met de leiding en heeft contact met de vrijwilligers en medewerkers. De raad geeft ook advies aan de leidinggevende van de locatie. Samen met afgevaardigden van de andere locaties van Zonnehuisgroep Noord wordt een Centrale Cliëntenraad (CCR) gevormd die onder leiding van een onafhankelijke voorzitter over organisatie brede onderwerpen overlegt en adviseert.

Belangenbehartiging kan natuurlijk het best gebeuren door de cliënten zelf, omdat zij ervaringsdeskundigen zijn. Maar familieleden en andere betrokkenen mogen ook lid worden van de Lokale Cliëntenraad.

De lokale cliëntenraden nodigen betrokkenen van harte uit om een keer kennis te maken, in gesprek te gaan, een activiteit te organiseren of een vergadering bij te wonen. Hun bijdrage is belangrijk om de dienstverlening te verbeteren.

Als u belangstelling hebt voor het werk van de cliëntenraad of graag een bijdrage wilt leveren aan het verbeteren van de zorg-of dienstverlening kunt u contact opnemen met vertegenwoordigers van de betrokken cliëntenraden:

Zonnehuis de Marne in Leens: Jantje Koning, voorzitter Lokale Cliëntenraad, via 0595 571 256 of j.koning-knol@ziggo.nl; Zonnehuis en Woonhaven BetingeStaete in Delfzijl: Tineke Scheidema, vertegenwoordigerLokale Cliëntenraad, via 0598 421 923 of scheidema.w.slochter@hetnet.nl.

Meer informatie is te vinden op: zonnehuisgroepnoord.nl/clientenraad.