Startavond feestelijk begin fusie LTO Het Hogeland

BEDUM - Met een grandioze startavond op vrijdag 1 februari geeft de nieuwgevormde afdeling Het Hogeland het startschot voor haar bestaan. De avond staat in het teken van de nieuwe verbintenis.

De voorgaande afdelingen worden op een verrassende manier samengevoegd. Dit onder begeleiding van Arno van der Heyden en zijn muzikaal begeleider Bas Mulder. Naast een interactief programma, is er na afloop tijd voor een hapje, drankje en muziek.

Vol goede moed is de fusieafdeling LTO Noord Het Hogeland per januari dit jaar gestart. „Door onze krachten te bundelen, beschikken we over meer kennis en kunde,” stelt voorzitter Lammert Westerhuis. „We zijn gespecialiseerder en kunnen hierdoor beter de belangen van onze leden behartigen.”

Het dertienkoppige bestuur van LTO Noord afdeling Het Hogeland heeft een jaar naar de fusie toegewerkt. De afdeling, die is ontstaan uit een fusie tussen de LTO Noord afdelingen De Marne, Winsum, Bedum/Ten Boer en Het Hogeland, vertegenwoordigt ruim driehonderd agrarische bedrijfsleden.

„We hebben er ontzettend veel zin in,” vertelt Westerhuis. „Een fusie tussen onze afdelingen was, mede door de gemeentelijke herindelingen, niet meer dan logisch. Daarnaast wilden we onszelf graag verder professionaliseren en specialiseren, zodat we onze leden nog beter kunnen bedienen. Door onze krachten te bundelen, zijn we een sterke afdeling en een goede gesprekspartner richting de gemeentelijke, provinciale en landelijke overheid, alsmede binnen LTO Nederland.”

De afdeling richt zich onder andere op de mijnbouwschade, ruimtelijke ordening, infrastructuur, landbouwwegen, het peilbesluit rondom het Lauwersmeergebied. „En we willen ons inzetten voor een betere boer-burgerbinding,” legt vice-voorzitter Jan Rosier uit. „We willen zoveel mogelijk leden en andere partijen hierbij betrekken.” Er is gekozen voor een andere bestuursstructuur. Als er iets speeltin een bepaald, dan worden de agrariërs in dat gebied daarbij betrokken. Ze maken dan bijvoorbeeld deel uit van een commissie die zich specifiek op dat onderwerp richt, ondersteund door het bestuur.

De startavond op 1 februari begint om 19.30 uur en is in Trefcentrum Bedum. Aanmelden kan via: info@hogeland.ltonoord.nl.