Huiskamercafé nu van het dorp Warffum

WARFFUM - De twee initiatiefnemers van het Huiskamercafé in Warffum, Jan Dirk Gardenier en Henk van Welzen, hebben zaterdag hun oorspronkelijke plan om het café ‘terug te geven’ aan het dorp waargemaakt.

In een gezellige ambiance werd dit met de terugtreding van deze beide bestuursleden een feit en werd een nieuw bestuur benoemd, bestaande uit Marianne te Velde, Henk Havinga en Janneke Goossen.

Leden van de cabaretgroep Auth & Tiek omlijstten de vrolijke gebeurtenis. Daarbij werd een grote ingelijste fotocollage door Gardenier en Van Welzen onthuld. De hele ontwikkeling van het Huiskamercafé vanaf 2013 is op zo’n negentig foto’s te zien.

Leden van Auth &Tiek voorzagen de beide pioniers van een ‘medaille’ met de tekst Held van de Huiskamer.

Daarna werden de bezoekers naar buiten gestuurd waar de initiatiefnemers onder tromgeroffel de eerste en enige officiële Huiskamercafévlag in top mochten hijsen. Vanaf nu is de bestuursstructuur van het Huiskamercafé veel breder dan hij was: Een driemansbestuur met daarboven een Raad van Toezicht. Onder het bestuur bevinden zich de commissies. Een voor onderhoud van het pand, een voor activiteiten, een die het beheer van het café heeft en een publiciteitscommissie.

Gezien de telkens weer grote opkomst bij allerlei activiteiten is het Huiskamercafé uitermate succesvol. Daarom zal er door worden gegaan op de ingeslagen weg van kleine concerten, filmavonden, culturele activiteiten en natuurlijk de huisvesting van de damvereniging, de Laatstevrijdagavondclub, de kunstenaarssociëteit De Groninger Kroon en de stamtafel op zaterdagmiddag.

Het Huiskamercafé staat vanaf nu volledig ter beschikking van het dorp en voor iedereen die een activiteit wil organiseren.