Libanon-presentatie in De Hoogte

Winsum - Hans Pettinga vertelt woensdag 27 februari over zijn uitzending naar Libanon in De Hoogte in Winsum. Aanvang 20.00 uur. Entree is 5 euro.

Hans is geboren en opgegroeid aan de Priorstraat in Winsum. Als dienstplichtig militair werd hij 27 februari 1979 als “aangewezen vrijwilliger ” uitgezonden naar Libanon. Exact 40 jaar later vertelt hij over zijn belevenissen van toen en ervaringen in de jaren daarna.

Dat zijn -bijvoorbeeld- de medewerking aan een documentaire over het leven van oud-klasgenoot (en mede VN-militair) Ronald de Boer en in 2012 een reis terug naar het missiegebied van toen.

„ Eind 1978 werd duidelijk dat Nederland mogelijk een bijdrage ging leveren aan de VN-missie UNIFIL. (United Nations Interim Force in Lebanon) Frankrijk had namelijk aangekondigd hun deelname begin 1979 te beëindigen. Rond de jaarwisseling 1978/1979 viel de beslissing dat Nederland de Fransen in maart 1979 ging aflossen. Daarvoor werden heel veel dienstplichtige militairen ingezet. Vooral militairen die in Zuidlaren gelegerd waren. Onder hen veel noorderlingen. Dit waren zodoende “aangewezen vrijwilligers”. Ik woonde toen in Winsum en werd ook “aangewezen”, terwijl ik gelegerd was in Nunspeet. De compagnie waar ik bij hoorde leverde onder andere een transportpeloton aan het Nederlandse UNIFIL-detachement. Bij dat peloton werd ik ingedeeld. Op 27 februari 1979 vertrok ik met de zogenaamde kwartiermakersgroep van ± 75 man naar Libanon om de missie voor te bereiden. In Noord Nederland hadden we toen veel sneeuwoverlast. Exact 40 jaar na de vertrekdatum vertel ik dus -in het dorp waar ik toen woonde- over mijn uitzending en over ervaringen daarna aan dorpsgenoten van toen en van nu en andere belangstellenden” , zegt Hans.

Hij vertelt ook over ervaringen van later: ‘In 2015 had ik zo’n ervaring van later: Mijn Winsumer oud klasgenoot en UNIFIL-collega Ronald de Boer overleed aan kanker. Omdat dit het Leger des Heils een flinke nalatenschap opleverde, is, op verzoek van die organisatie, door omroep MAX een documentaire gemaakt over zijn leven. Daar heb ik een bijdrage aan mogen leveren. Op 27 februari vertel ik ook daarover. Tijdens een afrondende bijeenkomst met anderen die meegewerkt hebben aan die documentaire werd me gevraagd of ik over mijn eigen Libanon ervaringen wilde komen vertellen voor een ouderenbond. Daarvoor heb ik een presentatie gemaakt. Daarna heb ik mijn verhaal ook verteld aan een veteranengroep en aan een rotaryclub. Daar kreeg ik mooie reacties op.”

Hulphond Nederland als goed doel

„ Zoals ik het bekijk, heb ik mijn uitzending naar Libanon goed verwerkt en afgesloten. Tijdens bijeenkomsten en contacten met andere veteranen, merk ik dat sommigen nog steeds “last” hebben van hun ervaringen tijdens hun uitzending naar Libanon of andere gebieden. Ik vind het erg triest als iemand dat overkomt. Voor dit soort mannen blijkt een hulphond een prima maatje te kunnen zijn. Graag wil ik een steentje bijdragen in de kosten voor het opleiden van een dergelijke hond en dus het leven van een makker met PTSS helpen vergemakkelijken. Dat is de reden om een klein entreebedrag te vragen aan belangstellenden.”