Huiskamercafé Warffum teruggegeven aan het dorp

WARFFUM - Het Huiskamercafé in Warffum wordt zaterdag 26 januari om 17.00 uur door de initiatiefnemers Henk van Welzen en Jan Dirk Gardenier tijdens een vrolijke ceremonie overgedragen aan het dorp.

Die wordt omlijst door theatergroep Auth &Tiek. Het café is een unieke voorziening midden in het dorp: kleinschalig, gezellig én gratis beschikbaar voor alle verenigingen en initiatieven die een ruimte nodig hebben. Dorpsgenoten Gardenier en Van Welzen legden jaren geleden wat geld bij elkaar, kochten het slooppandje aan het Noorderkerkpad en maakten er met hulp van tientallen vrijwilligers en subsidies uit allerhande potten en potjes iets moois van. De initiatiefnemers trekken zich nu terug en dragen de teugels van het Huiskamercafé over aan de Stichting Noorderkerkpad.

„Wij geven het Huiskamercafé terug aan het dorp,” vertelt Gardenier. „Dat is van meet af aan onze bedoeling geweest. De tijd is er rijp voor, het café is af en de boel is geweldig aan de draai. Het is helemaal geworden wat wij voor ogen hadden: een plek die openstaat voor iedereen en die zichtbaar bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp. De agenda is in amper een jaar tijd gevuld met allerlei verschillende activiteiten die stuk voor stuk veel mensen trekken.”

Het pand aan het Noorderkerkpad was tot aan de jaren tachtig van de vorige eeuw daadwerkelijk een huiskamercafé onder de naam ‘Ot en Sien’. Huiskamercafé’s waren vroeger in alle dorpen heel gewoon, Warffum had er zelfs meerdere. Mensen verdienden een paar grijpstuivers door in de eigen huiskamer een borrel te schenken terwijl het gezinsleven gewoon doorging.

Najaar 2017 ging het vernieuwde Huiskamercafé Noorderkerkpad officieel open. Het afgelopen jaar heeft het zijn bestaansrecht meer dan bewezen. De zaterdagse stamtafel, vergaderingen van allerlei verenigingen en clubs, klaverjasavonden, gratis boekenmarkt, pubquizzen, maandelijkse filmavonden en intieme concertjes trekken veel bezoekers uit het wierdendorp en verre omtrek. Ook is het Huiskamercafé beschikbaar voor besloten feesten.

Het Huiskamercafé draait helemaal op vrijwilligers. Vaste lasten, onderhoud en verdere verbeteringen aan het pand worden zo veel mogelijk bekostigd vanuit de omzet van het café.