Protest tegen kap Winsumer bos

WINSUM - Actievoerders hebben zaterdag om 5 voor 12 het bos bij De Twaalf Hoven, het 12hovenbos, afgezet met rood-wit lint en spandoeken opgehangen.

Ze willen dat bos gespaard blijft, in ieder geval voor een groot deel. De actie was gericht tegen de volgens hen onnodige bomenkap op het terrein van de 12 Hoven. Buurtbewoners willen dat de kapmelding, die de gemeente Winsum op 11 december 2018 heeft gedaan, ingetrokken wordt. Het betreft een kapmelding voor 3150 vierkante mete bos plus 15 losstaande bomen op het terrein van de Twaalf Hoven. Het bos bij de 12 Hoven, het 12hovenbos, staat ook bekend als het kraaienbos of roekenbos, vanwege de beschermde roeken die daar wonen en nestelen. Het is een klein maar geliefd bosje dat in de afgelopen 40 jaar ontstaan is. Het heeft zelfs een klein plasje vol leven. Buurtbewoners wandelen altijd met veel genoegen door dit idyllische bosje. Ook voor de bewoners van de 12 Hoven is een ommetje door dit schaduwrijke bos, vooral ‘s zomers, van grote waarde en het rode bankje aan het begin van het bos is dan ook vaak bezet.

Op het terrein van de 12 Hoven staat het project De Tirrel gepland, een multifunctioneel centrum voor zorg, onderwijs en sport, met duurzaamheid hoog in het vaandel. In het ontwerpproces van De Tirrel is volgens de actievoetrders duidelijk geen rekening gehouden met de bomen ter plekke. Gaandeweg het ontwerptraject zijn omwonenden erachter gekomen dat het grootste gedeelte van het bos gekapt zou gaan worden.

Omwonenden hebben de gemeente gevraagd om zoveel mogelijk behoud van bestaand groen, want ze willen hun buurtbosje behouden. Ze hebben meerdere alternatieven aangedragen om bomen te kunnen sparen, onder andere aanpassingen aan de ontwerpplannen van De Tirrel. De gemeente heeft echter niets met deze ideeën gedaan. Al maandenlang vragen buurtbewoners om inzage in de concrete plannen en duidelijke afspraken over compensatie van gekapte bomen. Buurtbewoners willen precies weten wat er gekapt gaat worden en waarom, maar de gemeente heeft niet gereageerd op hun verzoeken.

Vlak voor het inwerking treden van de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening, per 1 januari 2019, die het aanvragen van een kapvergunning verplicht stelt voor het kappen van bomen, heeft de gemeente Winsum een kapmelding gedaan. Hiertegen kan geen bezwaar gemaakt worden. Dit betekent dat de buurt geen inspraakmogelijkheden meer heeft en dat het bos zeer waarschijnlijk nog vóór het broedseizoen begin maart plat gaat.

Meer informatie: www.12hovenbos.nl.