Veel animo voor opruimactie dijken waddenkust

NOORDPOLDERZIJL - Zo’n 70 mensen uit allerlei plaatsen in het land, tot zelfs Brabant aan toe, hebben zaterdag meegeholpen tijdens de grote schoonmaakactie op de dijken aan de Waddenkust.

Ze werden welkom geheten in het Zielhoes in Noordpolderzijl. Daarna werden ze verdeeld in drie groepen: De eerste ging ter plaatse de dijk op, de tweede ging naar de Eemshaven en de derde naar het vogelbroedeiland. Ook burgemeester Henk Jan Bolding van gemeente Het Hogeland was van de partij om de handen uit de mouwen te steken om de Waddendijk tussen Noordpolderzijl en Westernieland te ontdoen van afval dat is vrijgekomen door het ongeluk met zeecontainers van de MSC Zoë.

De schoonmaakactie was een coproductie van de Zeehondencrèche in Pieterburen, het Waterschap Noorderzijlvest, de Veiligheidsregio Groningen en de gemeente Het Hogeland. De zeehondencrèche coördineerde de inzet van vrijwilligers.

De actie had onder meer tot doel zes kilometer Waddendijk schoon te maken. Vanuit Noordpolderzijl werd in westelijke richting naar Westernieland gewerkt.

De schoonmaakactie richtte zich niet op de kwelders. De eigenaren van de kwelders hebben geconstateerd dat die al grotendeels zijn opgeruimd. Het opruimen van nog aanwezige granulaatkorrels wordt op een later moment gedaan door ervaren vrijwilligers en natuurgidsen. Voor niet-kenners van het gebied zijn kwelders verboden terrein; niet alleen uit veiligheidsoverwegingen, maar ook om de natuur in het kwetsbare gebied niet meer te verstoren dan nodig is.