Lezing door Jan van den Broek

BEDUM - In 2018 was het 350 jaar geleden dat de slag bij Heiligerlee plaatsvond. Die veldslag geldt als het begin van de Tachtigjarige Oorlog, de langdurige strijd waarin de Nederlandse provincies zich hebben losgemaakt van de Spaanse koning. Toen, zo heette het vroeger, hebben de vrijheidlievende Nederlanders het Spaanse juk van zich afgeworpen en heeft de ware gereformeerde religie de plaats ingenomen van het verdorven papisme. In de serie ‘80 jaar oorlog’, die in de herfst van het vorige jaar op NPO 2 te zien was, is dit verouderde beeld enigszins bijgesteld. De makers van de serie lieten zien dat de Tachtigjarige Oorlog niet alleen een rebellie was tegen de koning van Spanje, maar ook een oorlog van Nederlanders tegen Nederlanders. Ook werd duidelijk gemaakt en dat het blazoen van de rebellen niet altijd brandschoon was.

Het is geen wonder dat de serie beperkt bleef tot de grote lijn van het verhaal (‘de ontstaansgeschiedenis van Nederland als zelfstandige staat’) en enkele bekende veldslagen en belegeringen. Daardoor kwam minder goed uit de verf dat de ‘Tachtigjarige Oorlog’ niet meer is dan een historische constructie en dat er in werkelijkheid sprake is geweest van een wirwar van grotere en kleinere gebeurtenissen waarvan de aard varieerde al naar gelang ze op verschillende plaatsen en op verschillende tijdstippen plaatsvonden. Anders gezegd: gedurende een lange periode gebeurden binnen en buiten de Nederlanden dingen die uiteindelijk bleken uit te lopen op de ‘Vrede van Münster’, waarbij de Nederlandse provincies als een zelfstandige republiek werden erkend (1648).

Noord-Nederland is er in ’80 jaar oorlog’ bekaaid vanaf gekomen. Je zou haast geloven dat hier tussen ‘Heiligerlee’ (1568) en de verovering van Groningen (1594) niets bijzonders is gebeurd. Niets is minder waar. Vooral in de jaren 1580-1594 heeft de bevolking zwaar geleden onder de oorlog en de rampen die daarmee samenhingen, en bij verschillende gelegenheden is er ook veel geweld geweest. Er is dus alle reden om zich in die tijd te verdiepen. Hoe lagen de verhoudingen hier? Hoeveel last hadden de Groningers eigenlijk van het ‘Spaanse juk’? Hoe Oranjegezind waren ze en hoe belangrijk was de Reformatie voor hen?

Over dit onderwerp spreekt dr. Jan van den Broek voor de Historische Vereniging gemeente Bedum. De titel van zijn voordracht is ‘Groningen tussen Spanje en Oranje. De “Veertienjarige Oorlog” in Groningerland (1580-1594)’.

De voordracht zal plaatsvinden in dorpshuis De Kern, Noordwolderweg 8 in Zuidwolde maandag 21 januari 2019. Aanvang 20.00 uur. Leden hebben gratis toegang, niet leden betalen 4,00 euro.