Cas König houdt lezing in ‘t Nijkerkje

OOSTEINDE - Directeur Cas Königvan Groningen Seaports houdt vrijdag 25 januari een lezing in ’t Nijkerkje aan de Radsweg 11 in Oosteinde.

Hij zal ingaan op zijn werk bij Groningen Seaports, waar hij sinds september 2017 de leiding heeft, en een toelichting geven op de actuele ontwikkelingen van de zeehavens in de Eemsdelta. Ook zal, als de tijd het toelaat, een overzicht worden gegeven van de ontwikkeling van de Eemshaven vanaf de eerste publicatie hierover in 1959 tot 2019 met als thema ‘In 60 jaar van kwelderland tot duurzame energiehaven’. De lezing begint om 19.30 uur, de kerk is open vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis.