Fotoboek over Warfhuizen

Na de presentatie van het fotoboek over Warfhuizen afgelopen zaterdag in dorpshuis de Warf in Warfhuizen komt het boek eind deze week uit. Eén van mensen die bij het boek betrokken is, is Ina Kotter.

Warfhuizen – ‘Het is een glossy’, vertelt Ina. In het boek staan de foto’s per straat, met meestal ook de bewoners die bij hun huis staan, historische foto’s en landschapsfoto’s. Verder staat er informatie in over bijzondere gebouwen, de historie van het dorp en vroegere bedrijvigheid. Het boek is vormgegeven door een inwoner. De glossy volgt eigenlijk op een eerder boek.

‘Ter ere van het millennium in 2000 was er een simpele uitgave gemaakt met zwart-wit foto’s. Wijlen mijn man hield alle mutaties bij en er veranderde zoveel dat contact is gezocht met het bestuur van dorpsbelangen met de insteek, is het geen idee om weer een boek uit te brengen. Deze zou nog professioneler worden en ook met veel achtergrond.’ De penningmeester van dorpsbelangen is op zoek gegaan naar subsidieverstrekkers om het project te financieren en dit lukte.’ Het boek kost vijf euro en is beschikbaar voor huidige en nieuwe bewoners van Warfhuizen en voor oud bewoners die nog steeds geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen in het dorp. Meeste van laatstgenoemden zijn ook geabonneerd op dorpskrant ‘Rond de Wier’. Deze bestaat sinds de negentiger jaren. Eén van de rubrieken hierin is ‘Vrouger’, die door Dieuwer Mulder, een dame van bijna tachtig, wordt geschreven. ‘Elke keer heeft ze weer iets interessants over wat hier vroeger heeft gespeeld.’

In Warfhuizen zijn nogal wat dingen veranderd, geeft Ina aan. Zo verdween eind jaren negentig de basisschool. De kinderen gingen naar scholen in omliggende dorpen. ‘Om de kinderen uit het dorp toch bij elkaar te houden kwamen er nieuwe activiteiten zoals de knutselclub en een theaterclub. We dachten dat door het verdwijnen van de school veel gezinnen met kleine kinderen zouden afhaken om hier te komen wonen, maar integendeel, er zijn veel nieuwe bewoners met kleine kinderen gekomen.’

“Verder is de luchtwachttoren gerestaureerd wat een extra attractie is geworden. Het kerkje is een soort bedevaartsoord geworden wat veel bezoekers trekt, ook uit het buitenland.’ In de theaterherberg worden voorstellingen gehouden en bij de bed &breakfast krijg je dan ook ontbijt met op verzoek een voorstelling. Theater de Warf heeft één keer in de maand een voorstelling en heeft ook een regionale functie. Daarnaast is er nog een dorpsmoestuin waar een aantal dorpelingen wekelijks bezig is.’

Voor de toekomst zijn er ook nog plannen. Zo start in het voorjaar de renovatie van het dorpshuis, eind juni is er een soort festival rondom de herdenking van WO1, die weliswaar niet in Nederland speelde maar er zijn wel Belgische vluchtelingen geweest en bij begraafplaatsen in de buurt liggen slachtoffers. Verder is er steeds meer vaarrecreatie en zijn er ideeën in ontwikkeling om een hoogholtje te plaatsen over De Kromme Raken en het dorpsommetje daarbij te leiden langs de luchtwachttoren.’