26 Beroepen tegen nieuw besluit gaswinning

NOORD-GRONINGEN - Tegen het nieuwe instemmingsbesluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat voor de gaswinning uit het Groningenveld zijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 26 beroepschriften binnengekomen.

Onder de bezwaarmakers is een groot aantal individuele burgers, maar ook de provincie Groningen, negentien Groningse gemeenten, twee waterschappen, de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad maken er deel van uit..

Op dit moment is de Afdeling bestuursrechtspraak druk bezig om het dossier op te bouwen met alle stukken die belangrijk zijn voor deze zaak. Pas als het dossier compleet is, kan de Afdeling bestuursrechtspraak definitief een zittingsdatum vaststellen. Maar zoals het er nu naar uitziet, zal de Afdeling bestuursrechtspraak de beroepschriften in de tweede helft van april op een zitting behandelen. De zitting vindt plaats in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Er zijn twee spoedverzoeken ingediend door individuele bezwaarmakers. Zij willen dat het instemmingsbesluit van de minister, vooruitlopend op een definitieve uitspraak op hun beroepschriften, in de tussentijd wordt geschorst en dat de hoeveelheid gas die de NAM in Groningen mag winnen op nul wordt gesteld. De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak zal deze verzoeken op donderdag 17 januari om 11.00 uur op een rechtszitting behandelen. Ook deze zitting vindt plaats in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk. De uitspraak van de voorzieningenrechter zal dan naar verwachting enige weken later zijn.

Minister Eric Wiebes heeft in november 2018 de gaswinning in Groningen vastgesteld op 19,4 miljard kubieke meter gas per jaar in een qua temperatuur gemiddeld jaar. De bedoeling is dat dit gaswinningsbesluit geldt tot 1 oktober 2019. Het is niet de eerste keer dat de Afdeling bestuursrechtspraak zich buigt over een geschil over de gaswinning in Groningen. Op 15 november 2017 en op 18 november 2015 heeft ze uitspraken gedaan over eerdere gaswinningsbesluiten.