Mantelzorger bij Alzheimer Café Bedum

BEDUM - Tijdens het Alzheimer Café Bedum gaat een mantelzorger op maandag 14 jaunuari vertellen.

Hij praat over wat hij tegengekomen is in het hele proces van beginnend geheugenverlies van de partner, inschakelen van de huisarts, de onderzoeken en het verdere verloop. De ziekte openbaart zich vaak sluipenderwijs. Hoe ga je als partner om met het dementieproces van je vrouw? Wat kom je hierin tegen en hoe ga je daar mee om? Het is een ingrijpend proces in je relatie.

Er is alle gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen te delen.

Het café vindt van 19.30 tot 21.30 uur plaats in Alegunda Ilberi aan Prof. Boermastraat 2.