KindCentrum Eenrum begroet de eerste kinderen op de nieuwe locatie

EENRUM - Een bijzonder moment zo aan het begin van het nieuwe jaar. Woensdag 2 januari opende de dagopvang en de buitenschoolse opvang (BSO) in KindCentrum Eenrum haar deuren. Er viel genoeg voor de kinderen te ontdekken.

De ruimtes zijn sfeervol ingericht met allerlei nieuwe materialen. De nieuwe tafel met autobaan werd dan ook al direct goed gebruikt/ Basisschool De Octopus is afgelopen jaar grondig verbouwd met daarbij nieuwbouw voor de dagopvang en de BSO en daarbij ruimtes om de kinderen extra te kunnen ondersteunen. Daarnaast is er een volledig ingerichte keuken voor de kinderen geplaatst. Een van de uitgangspunten is het leren door te ontdekken vooral door te doen. Een les over inhoudsmaten kan nu in de praktijk worden gebracht door bijvoorbeeld soep of taarten te maken.

Kindcentrum Eenrum biedt 51 weken per jaar dagopvang en naschoolse opvang van 07.00 tot 18.00 uur. Naast onderwijs worden er structureel naschoolse activiteiten zoals sport, muziek en theater aangeboden. Ook het consultatiebureau -1 x per 3 weken- en het CJG, is wekelijks in het Kindcentrum te vinden voor (op) voedingsvragen. In totaal maken dagelijks 180 kinderen gebruik van de nieuw- en verbouwde school.

Kindcentrum Eenrum behoort tot de 10 meest vooruitstrevende KindCentra van Nederland en werkt samen met het Kohnstamm instituut en Pedagogisch Pact om opvang, onderwijs en zorg meer en meer te combineren. Daarbij wordt er gestreefd naar, om zoveel mogelijk samen te werken door te “ontschotten”. De ontwikkeling van het kind moet voorop staan, los van hoe de afzonderlijke organisaties zijn georganiseerd. In de praktijk betekent dit, dat personeel breder wordt ingezet en dat er gezamenlijke afspraken worden gemaakt hoe de kinderen op dezelfde wijze ontwikkeld en gevolgd kunnen worden. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van dezelfde thema’s en zoveel mogelijk dezelfde pedagogische en didactische aanpak. Hierdoor zien de kinderen zoveel mogelijk bekende gezichten en wordt de expertise door de onderlinge samenwerking vergroot. Daar profiteren de kinderen weer van.

De verbouwing in de school is met een tweetal weken klaar. De schoolomgeving wordt vervolgens aangepakt en halverwege februari komen de nieuwe meubels, passend bij het concept samen en ontdekkend leren. De kinderen werken hierbij allemaal op dezelfde hoogte waarbij de stoelen in hoogte verstelbaar zijn. De lokalen worden ingericht met verrijdbare groepstafels en er worden plekken ingericht waarbij de kinderen even individueel kunnen werken.

De leerpleinen zijn ingericht om samen en waar nodig groepsdoorbrekend te werken. Het van en met elkaar leren, staat hier centraal. De officiële opening zal begin maart plaatsvinden. Al met al voor het noorden een uniek project waarbij onderwijs, zorg en opvang echt samen komen.