Start restauratie oude Gymlokaal in Warffum

WARFFUM - Gedeputeerde mevrouw Gräper-van Koolwijk zal vrijdag 11 januari om 11.30 uur de officiële starthandeling verrichten voor de restauratie van het voormalige gymnastiekgebouw van de vroegere Rijks HBS in Warffum.

Daarmee start het project tot herbestemming van dit monumentale gebouw tot dorpshuisfunctie of gemeenschapshuis van Warffum. Stichting Het Woonhuismonument, Vereniging Dorpsbelangen Warffum en de stichting Eigendom Op Roakeldais gaan samen dit project uitvoeren. Een lang gekoesterde wens van het dorp Warffum gaat hiermee in vervulling. Onlangs is bij het opstellen van de Dorpsvisie opnieuw gepleit voor een ontmoetingsplek of wel een gebouw met een dorpshuisfunctie. Het voormalig gymnastiekgebouw op het terrein van de Stichting Eigendom Op Roakeldais is een geschikte locatie voor het dorpshuis.

Het dorpshuis gaat onderdak bieden aan verschillende functies en activiteiten van diverse verenigingen. Het krijgt een Vestzaktheater dat plaats bied aan 80 tot 100 personen en kan onder andere gebruikt worden voor dans en ballet, koren, lezingen en vergaderingen.

Dat er draagvlak is voor dit project blijkt ook uit de vele ondersteuningsverklaringen van maar liefs 12 verenigingen en instellingen uit Warffum. Dit dorpsinitiatief past ook prima in de visie van de gemeente Het Hogeland. Samen met de gemeente is de dorpsvisie opgesteld. De gemeente ondersteunt dit project ook met een subsidie uit het Woon/ en leefbaarheidsfonds.