Mooie woorden en felicitaties op eerste raadsvergadering Het Hogeland

UITHUIZEN - De nieuwe gemeente Het Hogeland, een fusie van de voormalige gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum, bestaat sinds 1 januari. Op woensdag 2 januari kwam de gemeenteraad voor de eerste keer bijeen.

Het was een vergadering met veel toespraken, het afleggen van de eed dan wel de belofte, een aantal verordeningen die echt niet konden wachten en heel veel felicitaties.

In zijn openingswoord uitte burgemeester Henk Jan Bolding zijn ongenoegen over het vandalisme en de overlast bij de jaarwisseling. „Ik kan er maar niet aan wennen.” Hij vroeg – en kreeg – een applaus voor de hulpdiensten.

René Paas, Commissaris van de Koning, was blij dat de nieuwe gemeente een begrijpelijke naam heeft gekregen, die ook nog geworteld is in een lange traditie. „Het Hogeland is al eeuwenlang een begrip in de provincie.” Hij had ontdekt dat de website van Het Hogeland “hartstikke voortvarend” is. Daar staat niet alleen de nieuwe burgemeester al op, maar ook de wethouders, mét hun portefeuilleverdeling. En die wethouders moesten nog gekozen worden door de gemeenteraad, die op dat moment ook nog geïnstalleerd moest worden.

Fusies zijn volgens de Commissaris niet altijd succesvol. 15 procent slaagt, 15 procent wordt een ramp en 70 procent mislukt ‘gewoon’. „Maar voor steeds meer opgaven moeten gemeenten echt aan de maat zijn. Je kunt niet decentraliseren en dan bij gemeenten alles hetzelfde laten. Bestuurskracht ontstaat niet vanzelf.”

Paas is vol lof over Henk Jan Bolding. „Het is een man die zo ervaren is, dat moeilijke dingen in zijn handen makkelijk lijken. Ik deel het enthousiasme van de vertrouwenscommissie, dus ik heb hem benoemd.” De nestor van de raad, Gerke Kersaan (Gemeentebelangen) overhandigde de ambtsketen aan Bolding. Daarna konden de nieuwe raadsleden worden geïnstalleerd. Ze moesten meteen aan het werk, want een gemeenteraad heeft een griffie en een vergaderstructuur en een reglement van orde nodig.

De beoogde griffier, Pieter Norder, werd bij acclamatie benoemd. Vervolgens werden de stukken over de vergaderstructuur en het reglement van orde vastgesteld. Vanuit verschillende fracties kwam het verzoek om de nieuwe structuur op korte termijn te evalueren en de regelingen zo nodig aan te passen.

Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen) gaf een korte toelichting op het coalitieakkoord ‘Eenheid in verscheidenheid’. Het is een akkoord op hoofdlijnen. Dat betekent dat er ruimte is voor inbreng van alle partijen in de raad. Het is de bedoeling dat de herindeling meerwaarde oplevert. „Het zal niet altijd eenvoudig worden, maar wij hebben het volste vertrouwen dat we er samen uit zullen komen.”

Hij draagt vier full time wethouders voor: Eltjo Dijkhuis (GB) , Kristel Rutgers (CDA), Harmannus Blok (ChristenUnie) en Mariette de Visser (PvdA). Na een schriftelijke stemming wordt duidelijk dat alle vier kandidaat-wethouders unaniem zijn gekozen.

Tenslotte moesten er nog een aantal verordeningen worden vastgesteld. Op dit moment zonder discussie, maar burgemeester Bolding zei toe dat als de raad daar behoefte aan heeft, alle verordeningen later opnieuw ter discussie kunnen worden gesteld. Nadat hij de vergadering had gesloten was er gelegenheid om alle gekozenen te feliciteren. En daar werd dankbaar gebruik van gemaakt.