Afscheid twee vrijwilligers VVV Bedum

Bedum - Tijdens een gezellige bijeenkomst van de vrijwilligers van de VVV Bedum werd afscheid genomen van twee VVV - vrijwilligers. Cáthy Van Wessem  heeft meer dan 25 jaar volop meegewerkt en Ina van Dijken 24 jaar. 

Henk van der Velde en Nelly Raspe , voorzitter en penningmeester van Stichting VVV Bedum , de POORT naar Noord Groningen waren aanwezig om afscheid te nemen. Henk van der Velde bedankte hen voor hun langdurige grote inzet. "Heel bijzonder om zo lang als vrijwilliger mee te helpen. Jullie hebben binnen verschillende VVV organisaties , waartoe VVV Bedum behoorde , meegewerkt in het mooie werk om toeristische informatie te delen met de bezoekers. Of te helpen bij VVV evenementen , zoals bij wandel- en fietstochten. Het bestuur heeft dat zeer gewaardeerd. " Nelly Wieringa, coördinator van de VVV vrijwilligers bedankte hen namens alle vrijwilligers en overhandigde hen een bon met een bos bloemen. Nelly kon melden dat er enkele nieuwe vrijwilligers klaar staan om hun taak over te nemen. Voor de inzet van alle VVV vrijwilligers in het afgelopen jaar had het bestuur voor een ieder een kleine attentie.