Rabobanken doneren € 5.373,96 aan natuuronderwijs jeugd

NOORD-GRONINGEN -  Het Groninger Landschap betrekt al jarenlang jeugd bij de natuur in Groningen via educatie op scholen, jeugdfestivals en het jeugdboswachterprogramma. Deze vorm van jeugdeducatie wordt mede mogelijk gemaakt door de vier Groninger Rabobanken.

Die doen een jaarlijkse donatie uit de StreekRekening.  Over het jaar 2015 is een bedrag van € 5.373,96 overgemaakt. De  Rabobanken zijn in 2012 gestart met een Rabo StreekRekening voor Stichting Het Groninger Landschap. De StreekRekening is een spaarrekening voor bedrijven en instellingen in de provincie Groningen. De spaarders ontvangen rente, zoals op iedere spaarrekening. Echter, over iedere euro rente die wordt uitbetaald aan rekeninghouders, storten de Rabobanken een deel in een fonds voor Stichting Het Groninger Landschap. Het Groninger Landschap gebruikt de opbrengst voor het project Jeugdeducatie. De ambitie is om ieder schoolkind uit de provincie Groningen de natuur in te krijgen. Om dat te bereiken, worden gastlessen op basisscholen gegeven, worden er elk jaar vier festivals georganiseerd, worden er jeugdboswachters aangesteld en ontvangt Het Groninger Landschap schoolklassen in zijn bezoekerscentra. In 2015 heeft Het Groninger Landschap ruim 1.500 kinderen bereikt met zijn gastlessen op 70 scholen. Na een aantal jaren les te hebben gegeven over vogels, is er in 2015 gestart met een nieuw lesprogramma over zoogdieren. Ruim 9000 mensen hebben een bezoek gebracht aan de jeugdfestivals en ruim 2500 leerlingen bezochten een bezoekerscentrum. Verder heeft Het Groninger Landschap momenteel 31 jeugdboswachters die de beheerders ondersteunen in het veld.